Kurzy matematiky a statistiky v Brně

Kurz finanční matematiky

je určen všem zájemcům, kteří si chtějí osvojit základy finanční matematiky, zdokonalit se v logickém uvažování a získat schopnosti pro výpočty základních finanční (bankovních) produktů. V rámci kurzu bude vysvětlen princip úročení (jednoduché, složené, kombinované, spojité), na jehož základě je vystavena většina základních (běžných) bankovních produktů (spoření, důchody a úvěry včetně hypotečních). Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni ověřit si výhodnost nebo nevýhodnost jednotlivých produktů finančního (bankovního) sektoru.

Kurz statistiky pro VŠ

je určen studentům vysokých škol, kteří se setkávají v rámci svého studia se statistikou v různé podobě. Kurz probírá základní pojmy pravděpodobnosti, matematické statistiky a statistické indukce. Podle zájmu studentů může být obsah kurzu upraven tak, aby více vyhovoval konkrétním požadavkům účastníku kurzu.

Opakování středoškolské matematiky

je určen všem, kdo si chtějí zopakovat nebo prohloubit znalosti matematiky na úrovni středoškolského učiva. Obsah kurzu může být přizpůsoben podle požadavků účastníků kurzu.