Španělština pro středně pokročilé

Jazykový kurz španělštiny pro středně pokročilé

je určen pro studenty, kteří již mají zvládnuté všechny základní gramatické struktury a základní španělskou slovní zásobu na mírně pokročilé úrovni a rádi by dále rozšiřovali a upevňovali své znalosti španělštiny. Tento jazykový kurz španělštiny klade velký důraz na praktické zvládnutí španělštiny. Je tedy výrazně zaměřen na aktivní konverzaci v rámci všeobecných společenských témat a rozšiřování slovní zásoby. Dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) je kurz určen pro studenty se znalostí španělštiny na úrovni cca B1/B1+ a během absolvování dvou semestrů kurzu se studenti posouvají na úroveň B2.