Ruština pro mírně pokročilé

Jazykový kurz ruštiny pro mírně pokročilé

je určen pro studenty, kteří již mají zvládnuté základní gramatické struktury ruštiny a rádi by dále rozšiřovali a upevňovali své znalosti. Tento jazykový kurz ruštiny se snaží studenty maximálně stimulovat k aktivnímu užívání ruštiny a k překonávání obav z vyjadřování se v ruštině. Začátek kurzu bývá zaměřen na opakování základních časů a gramatických jevů a základní slovní zásoby v rámci běžných témat. Dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) je kurz určen pro studenty se znalostí ruštiny na úrovni cca A2/A2+ a během absolvování dvou semestrů kurzu se studenti posouvají na úroveň B1.