Příprava na bakalářské zkoušky z ekonomie v Brně

Kurz je určen především studentům, kteří se připravují na bakalářské státní závěrečné zkoušky z ekonomie na Ekonomicko-správní fakultě MU. Pokud se student připravuje na jiné vysoké škole, doporučujeme zkontrolovat okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce. Cílem kurzu je probrat se studenty všechny okruhy otázek, a tím dát základ úspěšného absolvování státní bakalářské zkoušky. Předpokládaný rozsah kurzu je 24 vyučovacích hodin. Cena kurzu je 2 200 Kč.

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 6 studentů. Lektorem kurzu je Ing. Petr Musil, Ph.D.