Příprava na státnice na VŠ v Brně

Státnice jsou završením několikaletého snažení každého studenta. Protože se ale někdy stává, že probíraná látka není pro všechny lehce pochopitelná v rámci výuky na VŠ nebo při samostudiu, nabízíme pomoc v podobě kurzů příprav na státnice. Kurzy vedou zkušení lektoři, kteří mají osobní zkušenosti ze státnic jako zkoušející. Mohou studentům pomoci pochopit složitější partie učiva a nasměrovat je ke správnému řešení potenciálně položených doplňujících otázek.

Kurzy nabízíme jak pro bakalářské studium, tak pro magisterské (inženýrské) studium.

Kurzy jsou pozitivně hodnoceny především studenty kombinovaného studia, kteří se musejí spolehnout především na samostudium v rámci příprav na státnice.