Ing. Petr Musil, Ph.D. (*1977)

Je absolventem Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2001 absolvoval magisterský stupeň studia v oboru národní hospodářství. V roce 2007 získal na téže fakultě titul Ph.D. v oboru hospodářská politika.

V letech 2003 až 2011 působil na ESF MU jako odborný asistent katedry ekonomie, kde zajišťoval výuku mikroekonomie a makroekonomie na bakalářském i magisterském stupni studia. V letech 2005 až 2011 působil jako výzkumný pracovník Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky se zaměřením na trh práce.

Nyní působí jako odborný asistent katedry ekonomických studií Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Od listopadu 2015 je šéfredaktorem Ekonomického deníku. Je autorem a spoluautorem několika učebnic, monografií a odborných článků.