Slevy kurzů v Brně

Protože si vážíme každého klienta, ať už stávajícího nebo nově příchozího, poskytujeme na nabízené pravidelné kurzy následující slevy:

  • Sleva 10% z ceny kurzu při společném přihlášení dvou a více nových klientů do stejného kurzu
  • Sleva 20% z ceny druhého a každého dalšího kurzu, pokud klient absolvuje minimálně dva různé kurzy ve stejném semestru
  • Sleva 5% z ceny kurzu pro stávajícího klienta na pokračující kurz, pokud přivede 1 nového klienta, který bude absolvovat stejný kurz
    Sleva 15% z ceny kurzu pro stávajícího klienta na pokračující kurz, pokud přivede 2 nové klienty, kteří budou absolvovat stejný kurz
    Sleva 25% z ceny kurzu pro stávajícího klienta na pokračující kurz, pokud přivede 3 nové klienty, kteří budou absolvovat stejný kurz

Slevy je možno sčítat!