Vzdělávací agentura UNITY s.r.o.

Vzdělávací agentura UNITY vám již 5 let nabízí profesionální služby v oblasti vzdělávání a jazykové přípravy. Nabízíme kurzy přípravy na maturitní zkoušky, přípravy na státní magisterské zkoušky a bakalářské zkoušky z ekonomie a v neposlední řadě zajištujeme jazykové kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, ruštiny a dalších cizích jazyků.

Vyzkoušejte náš přístup k učení se jazykům. U nás se nemusíte ničeho bát. Ztratíte ostych, obavy a zapomenete na stresující zkušenosti z dřívějších jazykových hodin. Uvolněte se a nechte vědomosti plynout a ukládat přesně tak, jak potřebujete.

Klademe důraz na propojení profesionality s přátelským přístupem, vedoucích k odbourání zbytečného stresu a obav z vyjadřování, což je především u jazykových kurzů základním předpokladem úspěchu.

Těšíme se na setkání s vámi …