Němčina pro mírně pokročilé

Jazykový kurz němčiny pro mírně pokročilé

je určen pro studenty, kteří již mají zvládnuté základní gramatické struktury němčiny a rádi by dále rozšiřovali a upevňovali své znalosti. Tento jazykový kurz němčiny se snaží studenty maximálně stimulovat k aktivnímu užívání němčiny a k překonávání obav z vyjadřování se v němčině. Začátek kurzu bývá zaměřen na opakování základních časů a gramatických jevů a základní slovní zásoby v rámci běžných témat. Dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) je kurz určen pro studenty se znalostí němčiny na úrovni cca A2/A2+ a během absolvování dvou semestrů kurzu se studenti posouvají na úroveň B1.