Vzdělávací kurzy v Brně

Pro lepší orientaci následuje přehled typů kurzů, které Vzdělávací agentura UNITY nabízí.

  • ranní/odpolední/večerní jazykové kurzy – tento typ kurzů je zaměřen na pravidelné systematické prohlubování znalostí daného jazyka
  • dopolední/odpolední konverzační kurzy – tento typ kurzů je zaměřen na rozvíjení a prohlubování slovní zásoby v mnoha společensko-vědních tématech dle preferencí klientů; důraz je kladen na podporu maximálního rozvoje vyjadřovacích schopností a dovedností v cizím jazyce u každého klienta kurzu
  • kurzy přípravy k maturitě – tento typ kurzů je určen pro studenty posledního ročníku středních škol, kteří by se chtěli spolehlivě a systematicky připravit na maturitní zkoušku z cizího jazyka nebo matematiky
  • ekonomické kurzy – tento typ kurzů je určen všem, kteří mají zájem naučit se nejen základy některých ekonomických disciplín, např. účetnictví
  • kurzy příprav na státní zkoušky na VŠ – tento typ kurzů je určen především pro studenty VŠ ekonomického směru, kteří se chtějí bezpečně připravit na úspěšné zvládnutí závěrečných státních zkoušek z ekonomie
  • kurzy doučování pro VŠ – tento typ kurzů je určen především pro studenty VŠ ekonomického směru, kteří se chtějí dostatečně připravit na zkoušku z makroekonomie či mikroekonomie
  • kurzy matematiky a statistiky – tento typ kurzů je určen všem, kteří chtějí získat přehled v oblastech, které nebývají vždy jednoduché k pochopení, nebo si chtějí připomenout případně objasnit již dříve získané znalosti, např. ve finanční matematice
  • intenzivní jednodenní/víkendové/týdenní semináře – tento typ kurzů je zaměřen na intenzivní jazykovou přípravu, která je určena konkrétním zaměřením, např. opakování gramatiky pro mírně pokročilé, nebo konkrétní událostí, na kterou se potřebuje klient připravit, např. příprava na dovolenou, obchodní cestu či jinou událost, během které potřebujete jazyk prakticky používat
  • individuální výuka – tento typ výuky je určen především pro klienty, kteří mají specifické konkrétní požadavky, např. příprava na zkoušku či certifikát, nebo omezené/specifické časové možnosti, a tudíž pro ně není možné navštěvovat ranní/odpolední/večerní jazykové kurzy v pravidelných časech
  • kurzy pro firmytento typ kurzů je určen pro zaměstnance firem, které vyžadují znalost cizích jazyků nebo znalosti z oboru ekonomie, práva, financí, případně matematiky a zaměstnavatel je přitom ochoten poskytnout prostory a případně i část pracovní doby tak, aby zaměstnanci mohli kurz navštěvovat na pracovišti