Jazykové kurzy v Brně

Jedná se o pravidelné docházkové jazykové kurzy, které se zaměřují především na praktické, ale i teoretické zvládnutí daného jazyka při rovnoměrném zastoupení všech čtyř jazykových dovedností – gramatika, slovní zásoba, poslech mluveného slova a mluvení v cizím jazyce.

Můžete si zvolit ze široké nabídky jazyků – angličtina, němčina Brno, francouzština, španělština, italština, ruština.

V rámci jednotlivých nabízených jazyků si můžete zvolit požadovanou úroveň pokročilosti, která Vám bude nejlépe vyhovovat – od úplných začátečníků až po pokročilé. Do jazykového kurzu docházíte pravidelně každý týden. Výuka v jazykových kurzech probíhá obvykle v období školního roku a je rozdělena do dvou na sebe navazujících semestrů (podzimní semestr obvykle trvá od poloviny září do konce ledna a jarní semestr od února do konce června). Jazykové kurzy se konají v našich učebnách v Brně na Moravském náměstí.