Francouzština pro začátečníky

Jazykový kurz francouzštiny pro (úplné) začátečníky

je určen pro studenty, kteří nikdy neabsolvovali žádnou výuku francouzského jazyka a rádi by v něm získali základní orientaci. Studenti se v tomto jazykovém kurzu francouzštiny naučí základní gramatické struktury a slovní zásobu v běžných konverzačních tématech. Tento jazykový kurz francouzštiny využívá jazykových učebnic pokročilosti úplný začátečník (učebnice je vybrána tak, aby měli studenti dostatek prostoru a času na důkladné procvičení všech nově získaných znalostí) + student získá mnoho individuálních doplňkových materiálů zdarma. Dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) se studenti během absolvování dvou semestrů posouvají z úrovně „A0“ na úroveň A1.

Jazykový kurz francouzštiny pro (věčné) začátečníky

je určen pro studenty, kteří se již někdy v minulosti s francouzštinou setkali, resp. před (mnoha) lety absolvovali „nějakou“ výuku francouzštiny a rádi by si zopakovali (znovu se rozpomněli na) základní gramatiku a slovní zásobu úplně od začátku, ale v rychlejším tempu, než je tomu v kurzu pro úplné začátečníky. Tento jazykový kurz francouzštiny se snaží studenty maximálně stimulovat k praktickému užívání nabytých znalostí a překonávání obav z chybného vyjadřování ve francouzštině (což bývá častou příčinou dřívějšího přerušení studia francouzštiny). Dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) se studenti během absolvování dvou semestrů posouvají z úrovně A1 na úroveň A2.