Kurzy angličtiny pro začátečníky v Brně

Jazykový kurz angličtiny pro (úplné) začátečníky

je určen pro studenty, kteří nikdy neabsolvovali žádnou výuku angličtiny a rádi by získali základní orientaci v jazyce. Studenti se v tomto jazykovém kurzu naučí základní gramatické struktury angličtiny a základní anglickou slovní zásobu v běžných konverzačních tématech. Tento jazykový kurz využívá anglických jazykových učebnic pokročilosti Beginner/Starter (tedy pro úplné začátečníky, aby měli studenti dostatek prostoru a času na důkladné procvičení všech nově získaných znalostí) + mnoho individuálních doplňkových materiálů zdarma. Dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) se studenti během absolvování dvou semestrů posouvají z úrovně „A0“ na úroveň A1.

Jazykový kurz angličtiny pro (věčné) začátečníky

je určen pro studenty, kteří se již někdy v minulosti s angličtinou setkali, resp. před (mnoha) lety absolvovali „nějakou“ výuku angličtiny a rádi by si zopakovali (znovu se rozpomněli na) základní anglickou gramatiku a slovní zásobu úplně od začátku, ale v rychlejším tempu, než je tomu v kurzu angličtiny pro úplné začátečníky. Tento jazykový kurz využívá anglických jazykových učebnic pokročilosti Elementary a učebnice Murphy: Essential Grammar in Use + mnoho dalších individuálních doplňkových materiálů zdarma. Tento jazykový kurz se snaží studenty maximálně stimulovat k praktickému užívání angličtiny a překonávání obav z chybného vyjadřování v anglickém jazyce (což bývá častou příčinou dřívějšího přerušení studia angličtiny). Dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) se studenti během absolvování dvou semestrů posouvají z úrovně A1 na úroveň A2.

Jazykový kurz angličtiny (věčné) začátečníky 2

je pokračovacím kurzem, který je určen pro studenty, kteří začali v předchozím roce navštěvovat kurz Angličtina pro věčné začátečníky, ale nedokončili témata na úrovni elementary. Kurz je vhodný i pro nově příchozí studenty. Tento kurz bude začínat rychlejším zopakováním a procvičením základních gramatických jevů a slovní zásoby, a po dokončení cca 2-3 lekcí z učebnice na úrovni elementary bude pokračovat tématy a gramatikou na úrovni A2+ dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz je zde kladen na důkladné procvičení a praktické používání všech základních jazykových jevů.