Kurzy angličtiny pro velmi pokročilé v Brně

Jazykový kurz angličtiny pro velmi pokročilé

je určen pro studenty, kteří jsou schopni se bez problému vyjadřovat k většině běžných společensko-vědních témat, dokáží plynně vyjadřovat své myšlenky a spontánně reagovat při konverzaci i s rodilým mluvčím bez větších problémů. Již mají bezpečně zvládnuté všechny základní i pokročilejší gramatické struktury angličtiny a anglickou slovní zásobu a rádi by dále rozšiřovali svou slovní zásobu. Student je schopen porozumět i delším a složitějším textům, je také schopen psát jasné a dobře strukturované texty o řadě různých témat. Tento jazykový kurz využívá anglických jazykových učebnic pokročilosti Advanced a řadu autentických poslechových materiálů v angličtině a anglických textů dle zaměření a zájmu studentů. Dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) je kurz určen pro studenty se znalostí jazyka na úrovni cca B2+ a během absolvování dvou semestrů kurzu se studenti posouvají na úroveň C1.