Kurzy angličtiny pro středně pokročilé v Brně

Jazykový kurz angličtiny pro středně pokročilé

je určen pro studenty, kteří již mají zvládnuté všechny základní gramatické struktury angličtiny a základní anglickou slovní zásobu na mírně pokročilé úrovni a rádi by dále rozšiřovali a upevňovali své znalosti angličtiny. Tento jazykový kurz klade velký důraz na praktické zvládnutí anglického jazyka. Je tedy výrazně zaměřen na aktivní konverzaci v rámci všeobecných společenských témat a rozšiřování anglické slovní zásoby. Z gramatických struktur se v tomto jazykovém kurzu můžete nově seznámit např. s předpřítomným časem průběhovým nebo předminulým časem. Tento jazykový kurz využívá anglických jazykových učebnic pokročilosti Intermediate a učebnice Murphy: English Grammar in Use (modrá) + mnoho dalších individuálních doplňkových materiálů zdarma. Dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) je kurz určen pro studenty se znalostí jazyka na úrovni cca B1+ a během absolvování dvou semestrů kurzu se studenti posouvají na úroveň B2.