Kurzy angličtiny pro mírně pokročilé v Brně

Jazykový kurz angličtiny pro mírně pokročilé

je určen pro studenty, kteří již mají zvládnuté základní gramatické struktury angličtiny a rádi by dále rozšiřovali a upevňovali své znalosti angličtiny. Tento jazykový kurz využívá anglických jazykových učebnic pokročilosti Pre-intermediate a učebnice Murphy: Essential Grammar in Use + mnoho dalších individuálních doplňkových materiálů zdarma. Tento jazykový kurz angličtiny se snaží studenty maximálně stimulovat k aktivnímu užívání anglického jazyka a k překonávání obav z vyjadřování v anglickém jazyce. Začátek kurzu bývá zaměřen na opakování základních časů – přítomného času prostého/ průběhového, minulého času prostého, základů předpřítomného času (ten je v této pokročilosti probírán důkladněji, jelikož většině studentů angličtiny působí nemalé obtíže), způsobů vyjádření budoucnosti. Dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) je kurz určen pro studenty se znalostí jazyka na úrovni cca A2/A2+ a během absolvování dvou semestrů kurzu se studenti posouvají na úroveň B1.

Jazykový kurz angličtiny pro mírně pokročilé 2

je pokračovacím kurzem, který je určen pro studenty, kteří začali v předchozím roce navštěvovat kurz Angličtina pro mírně pokročilé, ale nedokončili lekce na úrovni pre-intermediate. Kurz je vhodný i pro nově příchozí studenty. Tento kurz bude začínat opakováním gramatických jevů a slovní zásoby na mírně pokročilé úrovni, a po dokončení cca 2-3 lekcí z učebnice na úrovni pre-intermediate bude pokračovat tématy a gramatikou na úrovni B1+ dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.